Vääntömomentin kalibrointi

CA Mätsystem auttaa myös kalibrointiin tai huoltoon liittyvissä asioissa.

Momenttianturit

Olemme toimineet voimaa mittaavien laitteiden valtuutettuna kalibroitsijana vuodesta 2003 lähtien sekä  momenttimittalaitteiden kalibroitsijana vuodesta 2014.

Akkreditointi

Mitä on akkreditointi? Mikäli yritys on akkreditoitu, tarkoittaa tämä sitä, että kyseisen yrityksen laboratoriotilat on tarkistettu virallisen ulkopuolisen tahon toimesta. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että laboratoriossa toimitaan määriteltyjen standardien mukaisesti. CA Mätsystem täyttää ISO 17025 -standarin vaatimukset. ISO 17025 on tavallinen, laboratorioita koskeva standardi, jossa määritellään mm. tekninen pätevyys, laboratorio-olosuhteet sekä dokumentointi.
CA Mätsystemin akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvat voima (Menetelmä 3.2) sekä momentti (Menetelmä 4.2).

 

Mittausalue Paras mittausepävarmuus Standardi
Menetelmä 4.2 0,5 N.m -<1,5 N.m 0,6 % ISO 17025
Menetelmä 4.2 1,5 N.m 0,2 % ISO 17025
Menetelmä 4.2 > 1,5 N.m – 150 N.m 0,16 % ISO 17025

 

Kalibrointihinnasto:

Kalibroinnin online-varaus:

Laitteiden huolto
Huollamme ja korjaamme ensisijaisesti meidän edustamia laitteita, mutta tarvittaessa autamme myös muiden valmistajien laitteisiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat lisätietoa tai kustannusarvion: info@camatsystem.com

Voima- ja momenttiantureiden säätö 

Laite, johon anturi kytketään, säädetään anturin ”Max”-mittausalueen mukaan. Uusi anturi tulee teoriassa olla täysin lineaarinen. Käytännössä tämä ei toteudu: anturi on lähes aina S-muotoinen. Iän myötä, tai kovassa käytössä oleva anturi kuluu ja lineaarisuus vähenee.
Mahdollinen säätö tulee valita seuraavista vaihtoehdoista:

Säätö kohti ”Maksimia” (vaihtoehto A) tai Säätö kohti mahdollisimman monen pisteen ”lineaarista” sijaintia (vaihtoehto B).

B-vaihtoehto on paljon työläämpi toteuttaa ja on siksi kalliimpi.

 

 

Lisätietoa voimaan liittyvästä akkreditoidusta kalibroinnista löydät täältä

Lisätietoa voimaan liittyvästä jäljitettävissä olevasta kalibroinnista löydät täältä