Köpvillkor

CA Mätsystem AB:s samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten att justera priser beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor
Kortbetalning eller faktura via Klarna Checkout

Faktura 30 dagar
För registrerade kunder, företag och myndigheter etc. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditbedömning innan fakturering.
Vid fördröjd betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Leveranstid
Finns varan i lager är leveranstiden normalt 1-3 arbetsdagar inom Sverige.

För produkter som inte lagerförs är leveranstiden normalt 1-3 veckor

Kontakta oss på telefon 08-50 52 68 00 eller info@camatfi.wpengine.com för leveransbesked eller om ni önskar delleverans.

Fraktkostnader
För order registrerade på vår hemsida med ett totalvärde över 1000 kr exklusive moms levererar vi fraktfritt inom Sverige. Kostnad för eventuell expressleverans tillkommer oavsett ordervärde.

Leveranser av order understigande 1000 kr exkl.moms sker fritt vårt lager. Vi kan även använda oss av mottagarfrakt om ni önskar.

Teknisk support
För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara kontaktar kunden CA Mätsystem AB direkt via telefon eller e-mail.

Garanti

Garanti framgår i manualen för respektive produkt. Normalt 1 år från leveransdatum.

Service- och reparationsärenden
Vid behov av service eller reparation av vara inköpt hos CA Mätsystem AB, kontakta oss alltid innan retur. Vid åberopande av garanti skall alltid en kopia på faktura bifogas varan.

Ansvar för fel
Föreligger fel som CA Mätsystem AB ansvarar för, åtar sig CA Mätsystem AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny leverans eller återbetalning av köpeskillingen.
CA Mätsystem AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. CA Mätsystem AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. leveransförseningar, skador orsakade av egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsstörningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force majeure
CA Mätsystem AB ansvarar inte för försenad leverans orsakad av omständighet utanför CA Mätsystem AB:s rimliga kontroll och är i så fall berättigad till mer tid för att uppfylla sina åtaganden. Exempel på omständighet är, (utan att utgöra fullständig förteckning) t.ex. strejk, terrordåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än tre månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan att den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

Reklamation
Är varan skadad vid ankomsten ska mottagaren omgående anmäla detta till transportören. Är varan försäkrad ska anmälan ske till mottagarens försäkringsbolag. Övriga reklamationer ska anmälas omgående direkt till CA Mätsystem AB. Det är köparens ansvar att ankomstkontrollera varan beträffande eventuella övriga felaktigheter.
Returer
Köpt vara får returneras eller bytas inom 14 dagar efter ankomstdatum. Varan ska återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Undantag från returrätten utgör alla slags specialbeställda varor som inte ingår i vårt ordinarie sortiment eller av annan orsak. Vid eventuell annullering av beställning skall kunden stå för samtliga transportkostnader som uppstått.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella skrivfel, valutakursförändringar, prishöjningar, ev. felaktiga angivna tekniska specifikationer m.m. samt för om vi av någon anledning inte kan leverera den beställda varan.

CA on tour!

CA Mätsystem järjestää vuosittain yhdessä näyttelykiertueen.
Rekassa esillä laaja valikoima Chauvin-Arnoux sekä Metrix -mittalaitteita.

Ota yhteyttä, mikäli haluat että vierailemme juuri Teidän luonanne!

Ajankohtaista

Takaisin ylös