Tietoa meistä

Chauvin-Arnoux Suomessa

CA Mätsystem AB on ruotsalainen tytäryhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää ja tukea Chauvin-Arnoux’n pohjoismaisia markkinoita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa.
CA Mätsystem omaa pienyrityksen tuttavallisen työilmapiirin. Olemme osa, 10 tytäryhtiöstä koostuvaa, maailmanlaajuista konsernia.

Sähkömittalaitteiden myynnin lisäksi suoritamme voima– sekä momenttimittalaitteiden kalibrointeja akkreditoidussa mittauslaboratoriossamme. Lue lisää kalibroinnista täältä.

Yrityskulttuuri
CA Mätsystemin henkilöstö koostuu erittäin sitoutuneista työntekijöistä. Asiakkaamme odottavat meiltä osaavaa sekä omistautunutta palvelua, työntekijät odottavat vuorostaan vastaavaa käyttäytymistä yrityksen johdolta.

Omistautuneisuus ei ole mikään itsestään selvyys, vaan kyse on jatkuvasta prosessista. Pätevyys ei synny itsestään, vaan jokaisen työntekijän tulee itse kantaa vastuu kehittymisestään. Tämän tuloksena jokaisen kanssatyöntekijän on mahdollista kehittyä samassa tahdissa yhtiön kanssa.

Selkeys ja viihtyvyys
Yhteenvetona voidaan todeta, että kanssatyöntekijöitä esiin nostavaa lähestymistapaamme voidaan kuvata kahdella avainsanalla: Selkeys ja Viihtyvyys. Selkeys vähentää väärinkäsitysten syntyä, vaikuttaa positiivisesti työn laatuun, antaa voimia ja mahdollistaa sekä yksinkertaistaa monia asioita. Pyrimme samaan lopputulokseen. Viihtyvyydellä saadaan aikaan hyviä tuloksia ja varmistetaan hyvä työympäristö kehityksen, yhteistyön sekä omistautuneisuuden avulla. Työntekijälle annetaan mahdollisuus kehittyä omassa tehtävässään.

Käytännesäännöt

Yrityksemme liiketoiminnan harjoittaminen eettisesti, sosiaalisesti ja / tai ympäristön kannalta oikealla tavalla perustuu käytännesääntöjen sisältämiin toimintaohjeisiin. Säännöt perustuvat YK:n Global Compact -sopimuksessa esille otettuihin toimintaohjeisiin, joissa käsitellään ihmisoikeuksia, työoikeudellisia kysymyksiä, ympäristökysymyksiä sekä korruptionvastaisuutta.

Me tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Emme ole osallisia ihmisoikeusloukkauksissa.

Tuemme yhdistymisvapautta paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja kaikki työntekijämme ovat vapaita osallistumaan ammattiyhdistystoimintaan. Emme hyväksy minkäänlaista lapsityövoimaa. Kaikentyyppistä syrjintää tulee välttää rekrytointivaiheessa tai ammattia harjoittaessa. Fyysinen ja psyykkinen ahdistelu on meillä kiellettyä.

Kannustamme ympäristökuormitusta vähentäviin ratkaisuihin. Työskentelemme ympäristöä koskevien asioiden parissa ennaltaehkäisevästä näkökulmasta katsottuna.

Emme saa tarjota, maksaa tai vastaanottaa lahjoja tai lahjuksia. Kohtuullinen edustus on sallittua ottaen samalla huomioon osallistuneiden osapuolten mahdolliset rajoitukset.

CA Mätsystem kunnioittaa ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassamme ja toimitusketjussa sekä tukee täysin US Securities and Exchange Commission (SEC) raportointia sekä kappaletta 1502  Dodd-Frank -asetuksessa.

 

0217a_Indic_laiton voltmetre_bois

Ympäristö

WEEE-direktiivi astuivat voimaan 13. elokuuta 2005 ja RoHS-direktiivi 1. heinäkuuta 2006. WEEE-direktiiviin on tämän jälkeen tehty lisäys: 2002/96/EG. Lisätietoja löydät alla olevista PDF-tiedostoista.

Kuulumme sähkölaitteiden valmistajavastuun piiriin. Lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu muun muassa käytöstä poistettujen laitteiden asianmukainen käsittely. Tiedot raportoidaan vuosittain Ruotsin Luonnensuojeluvirastolle (Naturvårdsverket). Lue lisää aiheesta täältä (englanniksi).

Laatu

CA Mätsystem AB on sertifioitu ISO 9001:n mukaisesti ja kalibrointilaboratoriomme on sertifioitu ISO/IEC 17025:n mukaisesti.

Sertifikaattimme ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta: