Voima- ja Momenttiantureiden kalibrointi

swedackraftvrid_kalibrering

CA Mätsystem auttaa myös kalibrointiin tai huoltoon liittyvissä asioissa.

Voima- ja momenttianturit

Olemme toimineet voimaa mittaavien laitteiden valtuutettuna kalibroitsijana vuodesta 2003 lähtien sekä  momenttimittalaitteiden kalibroitsijana vuodesta 2014.

Momenttiavaimet
CA Mätsystem tarjoaa myös jäljitettävissä olevan kalibroinnin momenttiavaimille. Kalibrointi suoritetaan ISO 6789:2003-kalibrointistandardin mukaisesti.

Akkreditointi

Mitä on akkreditointi? Mikäli yritys on akkreditoitu, tarkoittaa tämä sitä, että kyseisen yrityksen laboratoriotilat on tarkistettu virallisen ulkopuolisen tahon toimesta. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että laboratoriossa toimitaan määriteltyjen standardien mukaisesti. CA Mätsystem täyttää ISO 17025 -standarin vaatimukset. ISO 17025 on tavallinen, laboratorioita koskeva standardi, jossa määritellään mm. tekninen pätevyys, laboratorio-olosuhteet sekä dokumentointi.
CA Mätsystemin akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvat voima (Menetelmä 3.2) sekä momentti (Menetelmä 4.2).

Mittausalue Paras mittausepävarmuus Standardi
Menetelmä 3.2 0,5N – 50 000N 0,02 % ISO 17025
Menetelmä 4.2 0,5 N.m -<1,5 N.m 0,6 % ISO 17025
Menetelmä 4.2 1,5 N.m 0,2 % ISO 17025
Menetelmä 4.2 > 1,5 N.m – 150 N.m 0,16 % ISO 17025
Menetelmä 4.3 > 0,1 N.m – 150 N.m Parempi kuin 1 % ISO 6789 (Ei akkreditoitu)

 

Laitteiden huolto
Huollamme ja korjaamme ensisijaisesti meidän edustamia laitteita, mutta tarvittaessa autamme myös muiden valmistajien laitteisiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat lisätietoa tai kustannusarvion: info@camatsystem.com

Kalibroinnin online-varaus:

Kalibrointi: voima (nettilomake)

Kalibrointi: momentti (nettilomake)

Huollon online-varaus:

Antureiden sekä laitteiden huolto (nettilomake)

 

Kalibrointi

Kalibrointi on tarpeen, jotta voidaan olla varmoja mittaustulosten paikkansapitävyydestä. Mittalaitteen antamia tuloksia verrataan tunnettuihin referensseihin ja saatu tulos dokumentoidaan. Tämä auttaa sinua suorittamaan laadukkaita mittauksia sekä tekemään oikeita päätöksiä.

Kaksi kalibroinnin yhteydessä mainittavaa termiä ovat mittausepävarmuus sekä jäljitettävyys. Monet kalibrointia koskevat standardit esittävät tänä päivänä vaatimuksia näiden suhteen.

Kuinka usein kalibrointi tulisi suorittaa?

Tarpeeksi usein, jotta voidaan olla varmoja siitä, että kalibrointien välillä suoritettavat mittaukset pysyvät määritettyjen mittausepävarmuusvaatimusten sisäpuolella. Päivittäin käytössä oleva mittalaite tulle kalibroida useammin verrattuna vähäisessä käytössä olevaan laitteeseen. Mikäli laite vaikuttaa vakaalta useamman kalibroinnin jälkeen, voidaan kalibrointiväliä pidentää.

Mittausepävarmuus

Saatuihin mittausarvoihin vaikutta monta eri tekijää, kuten esimerkiksi mittausolosuhteet ja ympäristö, mittauksia suorittava henkilö sekä laitteen suorituskyky.

CA Mätsystem pyrkii parhaansa mukaan ottamaan huomioon mahdollisimman monta tekijää ja suorittaa myös vertailumittauksia muiden laboratorioiden kanssa. Mittausepävarmuus ilmoitetaan akkreditoidun kalibroinnin yhteydessä saadussa kalibrointisertifikaatissa.

Jäljitettävyys

Mitä on jäljitettävyys? Jotta kalibrointi olisi jäljitettävissä, tulee ilmoitetusta, kalibroinnin yhteydessä käytetystä referenssistä (yleensä kansallinen tai kansainvälinen mittanormaali) olla tietoa saatavilla.

Eli, kalibroinnin suorittavan laboratorion tulee kuulua laboratorioketjuun, jonka huipulla sijaitsee kansainvälinen, määritetty mittanormaali.

CA Mätsystem vertailee kalibrointituloksiaan (voima ja momentti) mm. RISE – Research Institutes of Sweden -tutkimusinstituutin kanssa, mikä on valittu voiman ja momentin valtakunnalliseksi mittauspaikaksi hallituksen toimesta. Tämä merkitsee sitä, että lähetämme laitteiden kalibroinnissa käytettävän välineistön RISE:lle tarkistettavaksi. RISE vertaa vuorostaan käyttämäänsä valtakunnallista mittauspaikkaa kansainväliseen normaaliin varmistaakseen, että valtakunnallinen normaali on oikein

Jäljitettävyys ilmoitetaan kalibrointisertifikaatissa.

Voima- ja momenttiantureiden säätö 

Laite, johon anturi kytketään, säädetään anturin ”Max”-mittausalueen mukaan. Uusi anturi tulee teoriassa olla täysin lineaarinen. Käytännössä tämä ei toteudu: anturi on lähes aina S-muotoinen. Iän myötä, tai kovassa käytössä oleva anturi kuluu ja lineaarisuus vähenee.
Mahdollinen säätö tulee valita seuraavista vaihtoehdoista:

Säätö kohti ”Maksimia” (vaihtoehto A) tai Säätö kohti mahdollisimman monen pisteen ”lineaarista” sijaintia (vaihtoehto B). 

B-vaihtoehto on paljon työläämpi toteuttaa ja on siksi kalliimpi. 

 

Lisätietoa voimaan liittyvästä akkreditoidusta kalibroinnista löydät täältä

Lisätietoa momenttiin liittyvästä akkreditoidusta kalibroinnista löydät täältä

 

Lisätietoa voimaan liittyvästä jäljitettävissä olevasta kalibroinnista löydät täältä

Lisätietoa momenttiin liittyvästä jäljitettävissä olevasta kalibroinnista löydät täältä

 

CA & SLO on tour!

CA Mätsystem järjestää vuosittain yhdessä SLO:n kanssa näyttelykiertueen.
Rekassa esillä laaja valikoima Chauvin-Arnoux sekä Metrix -mittalaitteita.

Ota yhteyttä, mikäli haluat että vierailemme juuri Teidän luonanne!

Ajankohtaista

Takaisin ylös