Tuote- ja materiaalitestaus

Mitä on tuotetestaus? 

Ennen kuin tuote saatetaan markkinoille, tulee tämän täyttää kaikki sille esitetyt laatuvaatimukset. Vaatimusten mukaisuus todetaan erilaisten testien avulla. Tällaisia testejä ovat esimerkiksi vahvuuden ja murtovoiman mittaaminen sekä erilaiset toimintakokeet.

Mitä on materiaalitestaust?

Tuotteita valmistetaan tänä päivänä monista eri materiaaleista. Näin ollen on tärkeää, että materiaalien ominaisuuksia testataan, jotta voidaan varmistaa niiden laatu. Esimerkkejä valmistusmateriaaleista ovat muovi, metalli ja kartoni.

Tutustu meidän laajaan sähköturvallisuustesteri-, Paineen/vetovoiman testijalustavalikoimaan.

Kovuusmittarit

lue lisää

SAUTER-testijalustat

lue lisää

Vääntömomentin mittaus

lue lisää